Gigii Te Sposeroo (testo F. Tarenghi, musica A. Ferrari Paris, voci Mariangela Bravi, L. Ravasio)
 
Ta cirqet cara mama de far-m cambiar penser
ta cirqet tœts i “mezi”, ta cirqet tœts i “mezi”,
ta cirqet cara mama de far-m cambiar penser
ta cirqet tœts i “mezi”, ma mé vœli tœr moer.
 
Gigii, Gigii, Gigii, l’è inœtel
ta m’heet fait perder ol coo, ta m’heet fait perder ol coo
Gigii, Gigii, Gigii, l’è inœtel
Gigii ta seet una strea, Gigii te sposeroo.
 
L’è bella, l’è graziosa, l’è fresca comè un fior
L’è bionda, l’è un capreze, l’è bionda, l’è un capreze,
L’è bella, l’è graziosa, l’è fresca comè un fior
L’è bionda, l’è un capreze, l’è un anjel del Signor.
 
Gigii, Gigii, Gigii, l’è inœtel
ta m’heet fait perder ol coo, ta m’heet fait perder ol coo
Gigii, Gigii, Gigii, l’è inœtel
Gigii ta seet una strea, Gigii te sposeroo.