A Mont (Gio Bassanelli)

Speita qe rive, manca el mè nom,
su l’œss l’ scrive metaa, un poo per volta,
l’altra metaa la cignarà
passada passada la borda.
 
Borda bordell, salta ind el foss,
salta qe s’ciopa la bomba,
scond i occ e i oregie in mez a le man,
pimpiripet e tramonta
 
E a mont e a mont e rifa el maz,
el mond l’è de rifar,
e a mont e a mont se tire l’ass
la guerra foo scapar.
 
Su l’œss, su l’ass, sul pir e sul pom
cunta pastocie Mariana !
Cunta-le fort e canta-le ben !
Imbroia el tedesc qe te inguarda !
 
Petena la giera, spertega le nox.
bofa su l’era jelada,
prega e madona lé sota la crox,
pimpiripet e traponta
 
E a mont e a mont e rifa el maz,
el mond l’è de rifar,
e a mont e a mont se tire l’ass
la guerra foo scapar.
E a mont e a mont e rifa el maz,
e a mont mé voo a cà,
el tri e el do a cavall de l’ass
la guerra i fa ‘ndar vià.
 
Jira la volta g’è el paradis,
jira la volta una volta,
jira la volta e pò jira-la anc’mò,
da-g un baxin intant qe al sponta.
 
Jira la volta g’è el diavolin,
jira e rijira e messeda,
jira la volta e messeda-la anc’mò,
da-g un ruzon intant qe al donda
 
E a mont a mont e rifa el maz,
el mond l’è de rifar
e a mont a mont se tire l’ass
la guerra foo scapar.
E a mont a mont e rifa el maz,
e a mont mé voo a cà,
el tri e el do a cavall de l’ass
la guerra i fa ‘ndar vià.
 
E a mont e a mont e a mont
e tira su l’ussera !
Plutost qe far la guerra
me scondaroo in galera.
E a mont e a mont e a mont,
impizada anc’mò la balera,
e qé comande mé
fin qe dura fin qe ven sera.