Jent qe mœr (Vad Vuc)
 
Mi n’hoo vists tants de “soci” borlar jo,
quaivun a l’infern, quaivun ind ol so coo,
quaivun ind un bucer, quaivun in paradis
e i enn trop poc quei qe i restan qì a viver.
Forsi l’è trop quell qe t’hoo domandad,
forsi un soris me le dà gnanca ol mè pà,
e forsi perder, l’è ol nostr mester,
forsi ol prossim qe borla jo son mé…
 
Ma prima de ‘ndar vœli parlar con té
o perlomeno domandar-t ol perqè,
perqè tante robe mi a i’ capissi mìa,
ta g’heet piantad qì e pœ ta seet andait via.
Perqè i to om quand a parlan con té
i g’hann i secoce piene domà de daner ?
Pœ parlan con num e g’hann pien domà ol cœr,
per num domà parolle e intant g’è jent qe mœr…
 
Ta g’heet dait de bever trop sang a questa terra,
ind ol to nom a fann anca la guerra,
ind ol to nom se mazan comè i can,
dì-m té perqè ta seet insì lontan ?
Perqè robi per mé, e finissi in galera ?
Perqè robi per té, e finissi a far carriera ?
Eh sì, forsi perder l’è la nostra benedizion,
ma allora mi lassi e borli jo ind una canzon…
 
Forsi l’è trop quell qe t’hoo domandad,
forsi un soris me le dà gnanca ol mè pà,
forsi bestemi ma mi ind ol to nom
A preferissi, vesser un diavol qe un om..