Vegnet a far (Selvaggi Band)
 
Vegnet a far su ‘ste terra
Tormentada de la guerra ?
Vegnet a far o picinin
tra un bœv e un asninin ?
Vegnet a far o bell bambin ?
I mœr de fam trop tants putin.
Vegnet a far o gnarellet ?
Vegn per l’om plu povaret !
 
L’è Nedal, l’è Nedal,
vegne a caça vià el mal !
Domilla volte, domilla agn
per far qe am devente sants
e andar tœts in paradis
un toc plu bell de qell qe i dix.
……..
Vegnet a far o stella ciara
su ‘ste terra trop amara ?
Vegnet a far tra i nœv ladron ?
Vegn per far-i diventar plu bon !
Vegnet a far fiœl del Signor ?
Vegne a consolar i dolor !
I om cativ i g’ha el cœr dur,
vegn per far-i diventar madur !
L’è Nedal, l’è Nedal,
vegne a caçar via el mal
domilla volte, domilla agn
per far qe am devente sants
e andar tœts in paradis
un toc plu bell de qell qe i dix
…….
L’è Nedal, l’è Nedal,
andom tœts quants a saludar-l,
el bambin qe al vœl la pax
domilla volte senza stœfar-s.
……..
Vegnet a far o stella ciara
su ‘ste terra trop amara ?
Vegnet a far tra i nœv ladron ?
Vegn per far-i diventar plu bon !