Nev e Pan (Ornella Fiorini)
 
La casa l’è vecia,
la camera streita,
de bass la coxina
qe a scalda la cà.
La legna d’invern
la liga, la fuma,
la fenestra, la luna,
la nev qe è cascad.
A verzi la porta
sui mur de salmister
indov ge brilla i fior
sul mar piturad,
le braxe ind el leit,
tirema via el preved,
la cista del pan
e quell qe a vegnarà.
“Mama, ma cosa vegn jo dei cop ? Me spiovexina el freid sui cavei.
Mama, ma co’ vegn jo dei cop ? L’è una roba qe a me bagna i lenzœi.
Mama, ma co’ vegn jo dei cop ? G’è l’invern qe a me ciapa per man.
Mama, ma co’ vegn jo dei cop ? Taxi e dormi qe lì g’hem el pan.”
 
E la Merica l’è lì
ind un insoni serad fœra de cà.
E la Merica l’è lì
dop l’Italia, l’è lì de de là.
E la Merica l’è lì
prateria e grand libertaa.
E la Merica l’è lì
g’hoo plu freid,
el freid al s’è desfait.
 
La casa l’è vecia,
la camera streita,
de bass la coxina
qe a scalda la cà.
La legna d’invern
la liga, la fuma,
la fenestra, la luna,
la nev qe è cascad.
 
“Mama, ma cosa vegn jo dei cop ? L’è la nev qe a casca del ciel.
Mama, ma co’ vegn jo dei cop ? I è falistre qe i te quaita comè un vel.
Mama, ma co’ vegn jo dei cop ? L’è l’invern qe a se ciapa per man.
Mama, ma co’ vegn jo dei cop ? Taxi e dormi qe lì g’hem el pan.”