Torna miga indree ! (I Luf - musega tradizional "Mrs.McGrath")
 
I vegniva jo de i monts co’l s’ciop in spalla
tard de Vitoria a cuntar su la balla,
del dé scontids dedree a un pager
a far la guardia a quater senter.
La noit l’è longa, se se g’ha vint agn
un bicier de vin al pœl miga dar dagn,
ma sul plu bell de la baldoria
“Fujii matei !” la voxa Vitoria.
 
Le boqe large i i’ha tradids
per tre palanqe i i’ha vendids,
i fuj de for, i varda la luna
ma ind le tasqe i g’ha poca furtuna.
Ind la fressa i sbalia la vià
i va jo de Jenaro Podestaa,
al dix negot e al ie fa fujir “Corrii invers a’l Bratarin !”
 
Varda inanz e torna miga indree,
torna torna torna miga indree !
Varda inanz e torna miga indree,
torna torna torna miga indree !
 
A’l post de ‘ndar jo de la Vià Scura
qe qella sera l’eva plu segura,
i è passads a vista sota la ciexa
tra el Bratarin dedree de una meda.
Ma i corv neger co’l cœr de legn
i eva vegnids jo aposta de Malegn,
a una tonada la respond la Bagossa,
a’l sang la terra la diventa rossa.
 
Corr Camara, torna miga indree,
corr Camara invers a Cerven !
Corr Camara, ge pense mé,
corr Camara fina a Cerven !
Varda inanz e torna miga indree,
torna torna torna miga indree !
Varda inanz e torna miga indree,
torna torna torna miga indree !
 
L’ha fait for tut el caregador
colp de rabia e de dolor,
ma a la fin l’è restait depersé
viv o mort ma driit in pé.
I l’ha ciapad, portad for ind una stalla
i corv i ha finid, i pœl anca ‘ndar-la,
i g’ha diit a’l Cerot indov qe portar-l
el dé dop in fond a la vall.
 
Varda inanz e torna miga indree,
torna torna torna miga indree !
……
 
Tut el pais al varda in jenœgg
ma tuts i ha pora qe al rive el fœg
i l’ha sarad su ind el castell de Bressa
i vœl copar-l, ma i g’ha miga fressa.
El “Maestro” l’è mort ma Loz l’è viv,
al pica a la porta del paradis,
al Signor l’è gnec, al voress fujir,
pò al impiza su una stella tra el Bratarin.
 
Varda inanz e torna miga indree,
torna torna torna miga indree !
……
 
 
Note:
pager: albor dal fust olt con fœie a gugia e semperverd: (Picea abies);
fujii matei: scapii fiœi;
Bratarin; localitaa de Laven, Vall Camonega;
meda: mugg de robe metude vuna sora a l'oltra: una meda de legna . Anca mida;
corv neger: le camixe negre;
Bagossa: montagna bergamasca (2407 meter);