NEDAL DE ‘NA VOLTA IN CASSINA (Annibale Carniti)
 
Filastroca dei Nedai
qe ricorde de bagai,
co ’l paton e i sacolots,
cont le piage in sui jenocc
qe se favem in cassina
ind el jogar a cavallina,
e cont le candele a’l nas
qe netavem in sul braç
‘ndavem semper dopo cena
nolter amix a la novena.
 
Strade brœte de ‘na volta,
g’era giaç, spaciug e molta,
ind la borda, nev o brina,
fosqe, fosqe infin matina.
 
Ind la stalla a la vijilia,
comè tœta ‘na familia
g’era tœta Regassole:
none, mame, om e fiole
cont in braç i fradellin
qe i vardava l’altarin
tacad sora la travis
indov g’era el cavall grix
e ‘na pegna de sternam
per le vaqe e el manzolam.
 
A mezanoit, o press a poc,
desmetiva tœts i jog
per pregar el bambin bell,
in mez a’l bo e l’asinell,
Sant Jusep e la Madona,
i pastor e ‘na quai dona,
stampads su ‘na cartolina,
in mez a fior de carta velina
colorada e una quai pez
e cont tants ciar impez.
 
Cor in festa, allegria,
tœts i jog i riprendiva,
pepa tencia o a scova,
el jir de l’oca o a “quants in coa ?”.
Strac andavem de le mame,
qe cantava le nine nane
ai popin indorments in braç,
cont le ciucie contra el nas.
Treversad la portegada
‘ndaven tœts ind la gnada.
 
Filastroca dei Nedai
qe ricorde de bagai,
cont tant afet, amor, calor,
favem nasser el Redentor.