Jent qe mœr (Vad Vuc)

Mi n’hoo vists tants de “soci” borlar jo,

quaivun a l’infern, quaivun ind ol so coo,

quaivun ind un bucer, quaivun in paradis

e i enn trop poc quei qe i restan qì a viver.

forsi un soris me le dà gnanca ol mè pà,

Forsi l’è trop quell qe t’hoo domandad,

e forsi perder, l’è ol nostr mester,

forsi ol prossim qe borla jo son mé…

Ma prima de ‘ndar vœli parlar con té

perqè tante robe mi a i’ capissi mìa,

o perlomeno domandar-t ol perqè,

ta g’heet piantad qì e pœ ta seet andait via.

Perqè i to om quand a parlan con té

i g’hann i secoce piene domà de daner ?

per num domà parolle e intant g’è jent qe mœr…

Pœ parlan con num e g’hann pien domà ol cœr,

Ta g’heet dait de bever trop sang a questa terra,

ind ol to nom a fann anca la guerra,

dì-m té perqè ta seet insì lontan ?

ind ol to nom se mazan comè i can,

Perqè robi per mé, e finissi in galera ?

Perqè robi per té, e finissi a far carriera ?

Eh sì, forsi perder l’è la nostra benedizion,

ma allora mi lassi e borli jo ind una canzon…

Forsi l’è trop quell qe t’hoo domandad,

forsi un soris me le dà gnanca ol mè pà,

forsi bestemi ma mi ind ol to nom

A preferissi, vesser un diavol qe un om..

Share this page